Groep Webdesign BW-Oost

BW-Oost: Menu icon

Disclaimer

De website groepwebdesign.nl is eigendom van BW-Oost B.V. te Doetinchem.

BW-Oost B.V. besteedt de grootst mogelijke zorg en aandacht aan de website groepwebdesign.nl wat betreft correctheid, betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens. Gebruik van enige informatie verkregen via deze website is voor eigen risico van de gebruiker. Derhalve kan BW-Oost B.V. niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels de website groepwebdesign.nl gevonden wordt.

Aansprakelijkheid

BW-Oost B.V. is derhalve niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van onvolledige of onjuiste informatie, noch voor schade als gevolg van problemen, veroorzaakt door het verspreiding van informatie via het internet. Ook is BW-Oost B.V. niet aansprakelijk voor storingen, onderbrekingen, fouten of vertraging die optreden bij het verstrekken van informatie of diensten. Bovendien aanvaardt BW-Oost B.V. geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade geleden ten gevolge van het gebruik van informatie of adviezen verstrekt op of via de website groepwebdesign.nl .

de website groepwebdesign.nl bevat verwijzingen (hyperlinks) naar websites van andere organisaties en instellingen. Ook verwijzen andere websites naar deze website. BW-Oost B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud noch vewijzingen van deze websites van derden, aangezien dergelijke verwijzingen slechts zijn opgenomen ter uwer informatie en gemak.

Copyrights

BW-Oost B.V. behoudt zich alle rechten voor aangaande de website groepwebdesign.nl . Niets uit deze publicatie mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BW-Oost BV worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of ander gebruik welk niet strikt privé van aard is.