Groep Webdesign Doetinchem

Home Leerwerkplekken Training Naar werk Over ons Contact

De websitemakers!

De Groep Webdesign: dat is een aantal jonge websitemakers in opleiding.

Opleiding tot webdesigner

Deze jonge mensen worden opgeleid in het vak webdesign en vervolgens stromen ze in hun eigen tempo door richting stage en werk.

De Groep Webdesign staat onder begeleiding van René Bestebreurtje, onderwijskundige, trainer/begeleider en webspecialist.

Zelfstandig webdesigners

Na afronding van de training zijn onze webdesigners in staat om met html, css, javascript en eventueel php zelfstandig websites te programmeren.

De Groep Webdesign maakt daarom regelmatig ook websites in opdracht: een nieuwe website of een moderne remake van een bestaande website.

Nieuws

Leerwerkplekken

Als je langdurig bent uitgevallen op school, dan heb je vaak behoefte aan een leer-/werktraject. Soms ontstaat dat al na het VMBO, soms na een aantal MBO-jaren of zelfs na afronding van een MBO- of vervolg-studie. Starten met een langdurige opleiding is dan een heel grote stap, vooral als je nog niet zeker bent of dit de juiste stap is.

Voor wie is het bedoeld

Als je een "overbrugbare afstand tot onderwijs en arbeidsmarkt" hebt en een persoonlijke begeleider, kom je misschien wel in aanmerking voor deelname aan leerwerkplek binnen de Groep Webdesign. Een aantal van onze deelnemers heeft een Wajong-uitkering. Ook is er vaak sprake van begeleid wonen of een andere vorm van Ambulante begeleiding.

Is dit wat voor jou?

Wil je meer weten, neem dan even contact met je begeleider op. Bekijk samen of het wat voor je kan zijn. Je begeleider kan vervolgens met ons contact opnemen.

Groep Webdesign: individuele leerweg

Meer informatie of direct aanmelden?

Ga naar de contactpagina »

Wordcloud Groep Webdesign

JavaScript

jQuery

SEO

#id

responsive design

.class

href

img

stylesheet

html

zelfstandig programmeur

div

string
array

php

webdesign

XAMPP

MySQL

numeric

OOP

file-upload

database

variabele

var_dump

forms

include

true/false

Opleiding tot webdesigner

Als je de opleiding tot webdesigner bij ons gaat volgen, word je lid van de Groep Webdesign.

Groep Webdesign: individuele leerweg

Binnen de Groep Webdesign werkt een ieder in zijn of haar eigen tempo aan het ontwikkelen van vaardigheden en het opdoen van praktische ervaring.

Hier leer je een ambacht. Het is een individuele leerweg, met de voordelen van werken in een groep.

Zo werkt ieder groepslid er aan om op eigen wijze een passende, ambachtelijke invulling te geven aan het vak 'webdesign'.

Wie komt in aanmerking voor webdesign

Als je een "afstand tot de arbeidsmarkt" hebt en een persoonlijke begeleider of een jobcoach, kom je misschien wel in aanmerking voor deelname aan opleiding binnen de groep webdesign.

Ook kan je aan je (ex-)werkgever of het UWV vragen of ze deze opleiding voor jou vergoeden om daarmee je kansen op werk te vergroten.

Meer informatie of direct aanmelden?

Ga naar de contactpagina »

Wordcloud Groep Webdesign

JavaScript

jQuery

SEO

#id

responsive design

.class

href

img

stylesheet

html

zelfstandig programmeur

div

string
array

php

webdesign

XAMPP

MySQL

numeric

OOP

file-upload

database

variabele

var_dump

forms

include

true/false

Afronding van de opleiding Webdesign

Rond het eind van het individuele opleidingstraject wordt teruggeblikt op het functioneren in de groep, de professionele ontwikkeling, de mate van leerbaarheid. We bespreken welke verwachtingen we hieruit mogen hebben wat betreft het functioneren in een werkomgeving.

Op basis hiervan komen de leermeester en je externe begeleider tot een advies hoe we met je verder kunnen gaan naar een stage en daarna naar betaald werk. Jouw eigen mening daarover is natuurlijk het meest belangrijk.

En verder...

De persoonlijke begeleider gaat nu samen met je zoeken naar een geschikte plek om ervaring op te doen en zo mogelijk een eerste arbeidscontract af te sluiten.

Samen met je begeleider bespreek je de wensen en mogelijkheden en samen ga je een geschikt bedrijf of geschikte organisatie zoeken.

En heb je je werkplek gevonden, dan blijft je begeleider regelmatig bij je op het werk komen om te bespreken hoe het gaat.

Meer informatie of direct aanmelden?

Ga naar de contactpagina »

Leer/werktrajecten

De Groep Webdesign is ontstaan omdat er regelmatig mensen zijn, die voorafgaand aan hun traject-naar-werk graag met computers aan de gang willen. Het leren bouwen van websites is daarbij een goede mogelijkheden om een vak te leren en om aan in het arbeidsproces te gewennen.

Websites bouwen

De deelnemers van de Groep Webdesign leren op een professionele wijze websites te bouwen met behulp van html, css, JavaScript, PHP en MySQL.

Leermeesters

Zij doen dat samen met hun leermeester: René Bestebreurtje, onderwijskundige en ontwikkelaar van websites en educatieve programma's

Groep Webdesign: Leermeester René Bestebreurtje

Deelnemers

We hebben inmiddels de volgende mensen in onze groep gehad:

Dennis, Bob, Thom, Stan, Devon, Marit, Tjeerd, Nils, Tommy, Rodney, Rogier, Bas, Thomas, Yvette, Christiaan, Coen, Mike-D, Kevin, Collin, Martijn, Mohammad, Stefan, Jimmy, Sebastiaan, Jelmer, Arjan, Niek, Ferdy, Bram, Edwin, Patrick, Nick, Rick, Orry, Leon, Jimmy P, Ot, Rudie, Stephan, Marleen, Niels, Yuri, Daniël, Vincent, Jeroen, Bradley, Florian, Dominic, Thijmen, Lotte, Mike-T, Auke, Anouk, Berat, Jesse, Yoery, Dennis (h), Sten, Jeanine, Julian, Christiaan, Kurt, Kimberley, Erkan, Nick-R, Rutger, Michael, Mateusz, Nick-H, Bian, Nils (h), Rick, Danisha, Luc, Brian, Jordy, Indrick, Joël, Joris, Coen (h), Julian (h), Khalid, Vincent F., Kinza, Adrian, Yvonne, Ahmed, Francine en Eray

Ben jij de volgende?

Contactgegevens

Groep Webdesign
Melkweg 4a
7005 AH Doetinchem

085 800 0553
info@groepwebdesign.nl
www.groepwebdesign.nl

Afmeldingen:
085 800 0553

Facebook
Linkedin

Disclaimer

De website groepwebdesign.nl is eigendom van WerkRaat B.V. te Doetinchem.

WerkRaat B.V. besteedt de grootst mogelijke zorg en aandacht aan de website groepwebdesign.nl wat betreft correctheid, betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens. Gebruik van enige informatie verkregen via deze website is voor eigen risico van de gebruiker. Derhalve kan WerkRaat B.V. niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels de website groepwebdesign.nl gevonden wordt.

Aansprakelijkheid

WerkRaat B.V. is derhalve niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van onvolledige of onjuiste informatie, noch voor schade als gevolg van problemen, veroorzaakt door het verspreiding van informatie via het internet. Ook is WerkRaat B.V. niet aansprakelijk voor storingen, onderbrekingen, fouten of vertraging die optreden bij het verstrekken van informatie of diensten. Bovendien aanvaardt WerkRaat B.V. geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade geleden ten gevolge van het gebruik van informatie of adviezen verstrekt op of via de website groepwebdesign.nl.

De website groepwebdesign.nl bevat verwijzingen (hyperlinks) naar websites van andere organisaties en instellingen. Ook verwijzen andere websites naar deze website. WerkRaat B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud noch verwijzingen van deze websites van derden, aangezien dergelijke verwijzingen slechts zijn opgenomen ter uwer informatie en gemak.

Copyrights

WerkRaat B.V. behoudt zich alle rechten voor aangaande de website groepwebdesign.nl. Niets uit deze publicatie mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WerkRaat BV worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of ander gebruik welk niet strikt privé van aard is.

© 2018/2024: werkraat b.v.

Adres

Melkweg 4a
7005 AH Doetinchem

  085 800 0553
  info@groepwebdesign.nl

Onderdeel van:

Disclaimer Login